Και αν γνωρίζατε τι σκέφτονται οι πελάτες σας; 

ΜΕΤΡΗΣΤΕ

την έποψη των πελατών σας με κουπόνια που βγαίνουν αυτόματα σε τυχαίες παραγγελίες από το Simple. Οι πελάτες σας επισκέπτονται το ianswer.gr και απαντάνε στις ερωτήσεις που τους έχετε θέσει. 

ΑΝΑΛΥΣΤΕ

στατιστικά από τις απαντήσεις των πελατών σας.

Δείτε απαντήσεις συνδεδεμένες

με κουπόνια παραγγελίας. 

ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ

τις υπηρεσίες σας, αξιοποιώντας τα δεδομένα του Simple Feedback

Η γνώση είναι δύναμη; 

Με την υπηρεσία feedback , μπορείτε πλέον να έχετε ειλικρινείς απαντήσεις από τους πελάτες σας αφού είναι εντελώς ανώνυμες αλλά ταυτόχρονα συνδεδεμένες με την παραγγελία τους. Έτσι μπορείτε να αξιολογήσετε καλύτερα τις απαντήσεις αφού, εκτός από αναλυτικά στατιστικά, βλέπετε πότε και από ποιόν εξυπηρετήθηκαν αλλά και τι παρήγγειλαν. 

Στοχευμένες απαντήσεις; 

Ο καλύτερες τρόπος να βελτιώσετε τις υπηρεσίες σας είναι αναμφίβολα να ρωτήσετε τους πελάτες σας. Συχνά όμως οι πελάτες, μη θέλοντας να εκτεθούν, δεν εκφράζουν τα παράπονά τους ή ακόμα και αν το κάνουν, συνήθως δεν φτάνουν ποτέ σε εσάς, από το προσωπικό σας. Με το feedback φροντίσαμε να λαμβάνετε στοχευμένη ενημέρωση από τους πελάτες σας.

Όροι χρήσης 

Προσωπικά δεδομένα

Log in

Powered by C GROUP SA